ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

Remont zamku oraz dziedzińca zamkowego Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Kubatura: 21873 m3
Powierzchnia użytkowa: 3999 m2
Miasto: Racibórz
Architekt: Barbara Fudali, Zdzisław Męczarski
Kierownik budowy: Bohdan Filipów/ Krzysztof Herbski / Przemysław Kusior
Budynek „D” to obiekt wielofunkcyjny, w którym przewiduje się:
• funkcję gastronomiczną zlokalizowaną w pomieszczeniach piwnicy o ograniczonym zakresie produkcyjnym, której działalność oparta jest o dostawę gotowych produktów żywnościowych z zewnątrz, a jej charakter powinien być zbliżony do kawiarni, winiarni, herbaciarni lub tp.,
• funkcję ekspozycyjną zlokalizowaną w pomieszczeniach parteru i piętra od strony południowej, z włączeniem do tych celów:
- klatki schodowej przylegającej do północnej ściany kaplicy ,
- „sali wysokiej” w piwnicy pod klatką schodową z przeznaczeniem jej na salę projekcyjną
- kaplicy z kryptą w podziemiach (poza opracowaniem)
• funkcję warsztatów artystycznych i dydaktycznych mających na celu rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji kulturowych i rzemieślniczych regionu – pracownie z zapleczem zlokalizowane w pomieszczeniach piętra
• funkcję centrum konferencyjnego z salą konferencyjną dla ok. 170 osób oraz 2 salami seminaryjnymi – zlokalizowanymi na dolnym poziomie poddasza (II piętro) 
• funkcję biurową dla instytucji związanych merytorycznie z działalnością Centrum zlokalizowaną w pomieszczeniach górnego poziomu poddasza
• funkcję techniczną – wymiennikownię oraz pom. warsztatowe dla obsługi Centrum - zlokalizowane w północnej części budynku na parterze
 • funkcję sanitarną dla każdej z funkcji oddzielnie, przy czym toalety zlokalizowane na parterze lub w piwnicy mogą być traktowane jako toalety ogólnodostępne dla uczestników imprez plenerowych.
Budynek „B” to obiekt wielofunkcyjny, w którym przewiduje się:
• funkcję o profilu klubowo - muzycznym związaną z funkcją gastronomiczną o ograniczonym zakresie produkcyjnym, której działalność oparta jest o dostawę gotowych produktów Ŝywnościowych z zewnątrz, z moŜliwością ekspozycji tradycji browarnictwa, zlokalizowaną w pomieszczeniach piwnicy
• funkcję warsztatów artystycznych dla środowiskowych organizacji kulturalnych (zespoły pieśni i tańca, teatralne itp.) mających na celu rozpowszechnianie i kultywowanie tradycji kulturowych regionu – sala ćwiczeniowo - widowiskowa z zapleczem zlokalizowane w pomieszczeniach parteru
• funkcję centrum naukowego z pracowniami dla przedstawicielstw placówek naukowo –badawczych, umoŜliwiające ich działalność w regionie, z salą seminaryjną, biblioteką naukową, zlokalizowanymi na poziomie I piętra
• funkcję noclegową - pokoje gościnne dla delegacji naukowych, uczestników konferencji i innych, z salą śniadaniową zlokalizowaną na II piętrze
• funkcję magazynową dla całego zespołu obiektów Centrum i techniczną ( centrala wentylacyjna) na kondygnacji poddasza 
 
W projekcie przewidziano możliwość dostępu wszystkich funkcji ogólnodostępnych w budynku (poza pomieszczeniami w poddaszu) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim
ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

ZAMEK PIASTOWSKI - Racibórz

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej