SALA GIMNASTYCZNA L.O. - Katowice

SALA GIMNASTYCZNA L.O. - Katowice

Dobudowa sali gimnastycznej do istniejącego budynku VI LO przy ul. Lwowskiej w Katowicach

Kubatura: 9193 m3
Powierzchnia użytkowa: 1020 m2
Miasto: Katowice
Kierownik budowy: Piotr Madejski
Zakres robót:
roboty konstrukcyjne stalowego dachu i wykończeniowe, detale małej architektury, wewnętrzne instalacje (wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, c.w.u. , p.poż., odgromowe, elektryczne, telefoniczne), kanalizacja ogólnospławna i deszczowa, zagospodarowanie terenu (place, chodniki, zieleń)
SALA GIMNASTYCZNA L.O. - Katowice

SALA GIMNASTYCZNA L.O. - Katowice

SALA GIMNASTYCZNA L.O. - Katowice

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej