PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

Adaptacja zabytkowego budynku ŁAŹNI MIEJSKIEJ na Inspektorat PZU ŻYCIE S.A. przy ul. Mickiewicza w Katowicach

Kubatura: 10360 m3
Powierzchnia użytkowa: 1800 m2
Miasto: Katowice
Architekt: Jan Pallado i Aleksander Skupin
Kierownik budowy: Bohdan Filipów
Zakres robót:
roboty konstrukcyjno - budowlane, wymiana konstrukcji dla podtrzymania ścian zewnętrznych, roboty wyburzeniowe i wzmocnieniowe, konserwatorskie i renowacyjne elewacji i wnętrz, roboty kamieniarskie, rozbiórkowe oraz instalacje (słaboprądowe, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowe, antywłamaniowe), sieci zewnętrzne i roboty drogowe.
PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

PZU ŻYCIE - Katowice

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej