PWSZ - Oświęcim

PWSZ - Oświęcim

Adaptacja budynku dawnego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Kubatura: 27008 m3
Powierzchnia użytkowa: 4808 m2
Miasto: Oświęcim
Architekt: Danuta Fredowicz
Kierownik budowy: Mirosław Cichoń
Kompleksowa przebudowa istniejącego obiektu wraz z jego adaptacją na cele naukowo-dydaktyczne, wykonanie drogi dojazdowej, parkingów, terenów zielonych, elementów małej architektury i wyposażenie obiektu.
Wykonanie instalacji: elektroenergetycznych, słaboprądowych, wod-kan, c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Wykonanie sieci zewnętrznych i infrastruktury technicznej
PWSZ - Oświęcim

PWSZ - Oświęcim

PWSZ - Oświęcim

PWSZ - Oświęcim

PWSZ - Oświęcim

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej