OSIEDLE ul.Narutowicza - Katowice

OSIEDLE ul.Narutowicza - Katowice

Budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza - Bogusławskiego w Katowicach.

Kubatura: 10442 m3
Powierzchnia użytkowa: 2624 m2
Miasto: Katowice
Architekt: Marek Grudnik
Kierownik budowy: Mirosław Cichoń / Jan Ferdynandzki
Zakres robót:
roboty konstrukcyjno - budowlane, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje gazowe, instalacje wodno - kanalizacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kotłownia gazowa, drogi, chodniki, parkingi.
OSIEDLE ul.Narutowicza - Katowice

OSIEDLE ul.Narutowicza - Katowice

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej