OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu przy ul.Moniuszki

Kubatura: 15351 m3
Powierzchnia użytkowa: 3028 m2
Miasto: Bytom
Architekt: Paweł Marenczuk, Andrzej Skocza i Józej Kuklok-Opolski
Kierownik budowy: Bohdan Filipów
Zakres robót:
roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne i wykończeniowe, wykonanie konstrukcji stalowej hali, dach wraz z obłożeniem, roboty konserwatorskie, instalacje (słaboprądowe, elektryczne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowe, wentylacji i klimatyzacji, antywłamaniowe) kanalizacja sanitarna i deszczowa, aranżacja wnętrza Sali Reprezentacyjnej, roboty drogowe.
OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

OPERA ŚLĄSKA - Bytom

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej