O FIRMIE

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "ŚLĄSK" Sp.z o.o. zostało założone w 1986 roku przez zespół doświadczonych, polskich inżynierów budownictwa. Przedsiębiorstwo zajmuje się realizacją wszelkich robót budowlano-montażowych.

Na naszej długiej liście realizacji znajdują się obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, mieszkaniowe, banki, a także obiekty inżynieryjne, przemysłowe, handlowe oraz zabytkowe.

Zatrudniamy doświadczoną kadrę techniczno-inżynierską, posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia techniczno-budowlane.

Na polskim rynku działamy już ponad dwie dekady. W tym czasie udało nam się wypracować nie tylko dobrą pozycję na rynku śląskich przedsiębiorstw budowlanych, ale także wykreować wizerunek, który zapewnia nam status godnego zaufania partnera zachowującego wszelkie wymagane standardy wykonawcze i handlowe. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane firmie przez różne organizacje i gremia.

Obecny  rynek budowlany staje się polem bezwzględnej walki konkurencyjnej . Wymaga to świadczenia usług o najwyższej jakości, rzetelności i terminowości wykonania, ale przede wszystkim konkurencyjnych cen i  dobrej kondycji finansowej. Niezbędne staje się ciągłe doskonalenie i dalsza  pielęgnacja już przyjętych rozwiązań organizacyjnych.  W tym celu opracowaliśmy na własne potrzeby  i wdrożyli System Zapewnienia Jakości  oparty na wymogach określonych w normach DIN EN ISO serii 9000, by począwszy od roku 2000 kiedy uzyskaliśmy pierwszy Certyfikat stale utrzymywać, doskonalić i aktualizować wymogi określane przez kolejne wydania norm.

Aktualnie kierujemy się Systemem Zapewnienia Jakości wg  normy ISO 9001:2008.
 
Spółką kieruje Zarząd w składzie:
  • Prezes Zarządu           -   Marek Zychla
 
Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej