ISKAR POLAND - Katowice

ISKAR POLAND - Katowice

Projekt i budowa siedziby ISCAR POLAND w Katowicach przy ul.Gospodarczej

Kubatura: 2930 m3
Powierzchnia użytkowa: 578 m2
Miasto: Katowice
Architekt: Tadeusz Orzechowski
Kierownik budowy: Krzysztof Strojny
Zakres robót:
wykonanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty budowlane, prace wykończeniowe, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje słaboprądowe (logiczna, telefoniczna, alarmowa, dozorowa), instalacje sanitarne, klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja, drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
ISKAR POLAND - Katowice

ISKAR POLAND - Katowice

ISKAR POLAND - Katowice

ISKAR POLAND - Katowice

ISKAR POLAND - Katowice

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej