BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

Adaptacja budynku w Sosnowcu na potrzeby biurowo-usługowe Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Kubatura: 4077 m3
Powierzchnia użytkowa: 852 m2
Miasto: Sosnowiec
Architekt: Joanna Pajerska-Szczurek, PPD WroTECH, Wrocław
Kierownik budowy: Rafał Mazur
 
 
 
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową polegać będzie na wprowadzeniu do obiektu funkcji biurowych.
Celem inwestycji jest również poprawa izolacyjności cieplnej oraz poprawa estetyki elewacji budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, posadzki na gruncie oraz dachu.
Dodatkowo planuje się wymianę :
- pokrycia i częściowo konstrukcji dachu (bez zmiany jego geometrii), 
- wymianę instalacji piorunochronnej,
- wymianę podokienników i parapetów,
- odnowienie bądź odbudowanie tralek,
- obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien.
Przewiduje się również częściową wymianę stropów międzykondygnacyjnych, schodów
wewnętrznych, powiększenie okien piwnicznych w celu lepszego doświetlenia pomieszczeń.
 
Planowana jest również zmiana sposobu ogrzewania z ciepła systemowego na ogrzewanie gazowe. 
BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

BUDYNEK KSSE - Sosnowiec

Copyright 2011-2019 © Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o. o.
Projekt i wykonanie: Grupa FlexMind. Oprogramowanie: FlexMind CMS.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej